Välkommen till FUNKKONSULTEN

Här erbjuds föreläsningar, workshops, handledning och konsultationer runt särskilda behov samt dyslexiutredningar. Uppdrag tas över hela landet.

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Min utgångspunkt i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt. Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. 

Föreläsningar

Klicka på bilden så kommer du vidare till min sida om föreläsningar. 

 

Dyslexiutredningar

Jag gör utförliga dyslexiutredningar i redskapet Logos. Utredningar kan bokas av skolor, eller av privatpersoner som hamnat långt bak i en kö och behöver intyg t ex för studier påuniversitet eller högskola.

Böcker

I april 2018 släpps boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som jag skrivit tillsammans med psykologerna Maria Bühler och Terése Österholm. Förlag Studentlitteratur 

Konsultation

En konsultation kan handla om vitt spridda saker. Det kan t ex vara när skola och föräldrar inte kan hitta samarbete och en tredje part behövs. Det kan också röra sig om att se över tillgänglighet i lokaler för olika behov, göra en text lättillgänglig eller hjälpa ett arbetslag i arbetet runt en elev, brukare eller klient.

Handledning

Jag handleder regelbundet inom LSS-verksamheter, på skolor och föräldrar. Jag handleder både enskilt och i grupp. 

Workshops

En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning. I workshops arbetar jag gärna med värderingsövningar, case och diskussioner.