Välkommen till FUNKKONSULTEN

Här erbjuds föreläsningar, workshops, handledning och konsultationer runt särskilda behov. Uppdrag tas i Göteborg, övriga Västsverige och Värmland. Övriga delar av landet och världen kan diskuteras.

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Min utgångspunkt i alla sammanhang är lågaffektivt bemötande. Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt utvecklingsstörning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden.

 

 

Föreläsningar

Vi skräddarsyr tillsammans efter era behov.

Här är några förslag: Lågaffektivt bemötande, Undervisa tillgängligt, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiska diagnoser.

 

 

Workshops

En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning.

 

Konsultation

En konsultation kan handla om vitt spridda saker. Det kan t ex vara när skola och föräldrar inte kan hitta samarbete och en tredje part behövs. Det kan också röra sig om att se över tillgänglighet i lokaler för olika behov, göra en text lättillgänglig eller hjälpa ett arbetslag i arbetet runt en elev, brukare eller klient.

NYHET! MED BÖRJAN I OKTOBER KOMMER JAG OCKSÅ TA UPPDRAG ATT GÖRA DYSLEXIUTREDNINGAR.